Erwin van Oudenhoven

<< terug

Raad van Advies van Het Hornemann Huis
De Raad van Advies brengt waardevolle kennis, ervaring en een netwerk in en is nauw betrokken bij het succes van Stichting Het Hornemann Huis. Elk lid van de Raad van Advies is tevens coördinator binnen zijn of haar vakgebied.

Coördinator educatie

Erwin van Oudenhoven
Docent aan het van Maerlant lyceum

“Sinds 1998 werk ik op het Van Maerlantlyceum en daar kwam ik voor het eerst in aanraking met het verhaal over Lex en Edo Hornemann. Jaarlijks op 20 april werd bij het monument in het plantsoen achter school hun bizarre en onmenselijke geschiedenis herdacht. Inmiddels gepensioneerde collega’s als Jaap Buisman, Karel Mommers en Jef en Marleen van Riet staken ieder jaar weer veel energie in het doorgeven van deze geschiedenis. Nadat Jef van Riet me op zijn afscheidsreceptie vroeg of ik zorg wilde dragen voor het continueren van de herdenking van Lex en Edo Hornemann, heb ik hem dat beloofd. En tot op de dag van vandaag herdenken we met leerlingen, collega’s en andere geïnteresseerden nog steeds op of rond 20 april de sterfdag van beide broers bij het monument achter school. Het Van Maerlantlyceum heeft nu al meer dan tien jaar het monument officieel geadopteerd via de stichting Adopteer een monument.
Na een bezoek aan school van Martine Letterie (Stichting Vriendenkring Neuengamme) in 2012 ontstond bij het idee om leerlingenreizen te gaan organiseren naar Neuengamme en de Bullenhuser Damm. Parallel aan de groep leerlingen zou dan ook de Stichting Vriendenkring Neuengamme meereizen en zo zouden oud-gevangenen en nabestaanden samen met leerlingen in contact kunnen komen. De eerste reis was een succes. Helaas is daar nooit meer echt een vervolg op gekomen. Voor mijzelf en collega Anne Henry was het wel duidelijk geworden dat we deze reis eigenlijk structureel in ons curriculum zouden moeten opnemen. Dat de reis impact maakt, dat mag duidelijk zijn. Maar veel belangrijker is juist om kinderen te inspireren om deze zwarte geschiedenis door te vertellen en te gedenken?
Velen reizen volgden en we waren met onze leerlingen vaak een onderdeel van de herdenking op 20 april in de gymzaal van de school aan de Bullenhuser Damm. Daarnaast hebben we deelgenomen aan internationale projecten vanuit KZ-Neuengamme, Kinder von Bullenhuser Damm en de stad Hamburg. En juist het herdenken stond hierbij centraal. Herdenken is herinneren; herinneren is erbij stilstaan en erbij stilstaan is ervan leren.
Het mag duidelijk zijn dat ik het initiatief voor een Hornemannhuis een enorm warm hart toedraag. De 20 kinderen van de Bullenhuser Damm – en in het bijzonder de Eindhovenaren Lex en Edo Hornemann – verdienen een veel groter bereik dan alleen een select aantal leerlingen die toevallig op het Van Maerlantlyceum zitten. Eenieder zou, nee moet, met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, eens stilstaan bij wat zich reeds heeft afgespeeld. Er is nog een hele wijze les uit te trekken. ‘’Opdat we niet vergeten!’’

<< terug