Comité van aanbeveling


Comité van aanbeveling

Een comité van aanbeveling is een door een stichting of vereniging met een ideëel doel verzamelde groep personen van aanzien die zich onbezoldigd en vertrouwelijk verbinden om de goede naam van een organisatie te garanderen. Daartoe onderschrijft en draagt het comité de doelstellingen van de organisatie publiekelijk uit, werft in de eigen netwerken en daarbuiten sympathisanten (waaronder donateurs) en aspirant-bestuursleden aan die op grond van inhoudelijke en/of bestuurlijke competenties gezocht en beoordeeld worden, en organiseert een netwerk waaruit geput kan worden voor pro Deo diensten als lezingen, of om vertrouwelijke adviezen in te winnen. Leden van het comité hebben geen statutair vastgelegde bestuurlijke rechten ten opzichte van de organisatie. Het lidmaatschap geldt als een erefunctie, waarvoor tevens opgaat dat noblesse oblige: het verplicht tot het verrichten van goede daden.

Leden:

Job Cohen
Jennes de Mol
Catherine Keyl
Frank Lammers
Deborah Lens
Peter van de Berg
Frank Smeulders
Derk Hebels
Ron Peters
Hanneke Meulendijk
Hans Matheeuwsen
Jeroen van den Eijnde
Jos Smeets
Emmeken van der Heijden
Stefan de Bever
Leon Coolen
Thom Aussems
Albert Kivits
Arian Heijligers
Eric van den Dungen
Pascal van Stiphout
Max Loewenstein
Peter Kemp
Jo van den Boer
Hans Campman
Stephen Goth
Rick Polman


Hebt u de intentie om onze plannen met betrekking tot Het Hornemann Huis op welke wijze dan ook te steunen, stuur dan een mailtje naar info@hethornemannhuis.nl of bel met Martijn op 06 – 53 83 13 25.
Laten we er samen voor zorgen dat dit initiatief werkelijkheid wordt!